KRONEN GbmH ja espanjalainen CITROSOL ovat käynnistäneet yhteistyöhankkeen Espanjan teknologiakeskuksen CNTA:n kanssa kehittääkseen uuden teollisen pesuprosessin. aqUAFRESH-hankkeen tavoitteena on parantaa jalostettujen tuoreiden vihannesten ja hedelmien elintarviketurvallisuutta ja samalla vähentää veden kulutusta jalostuksen aikana. Hankkeessa pyritään kehittämään uutta teknologisesti toteuttamiskelpoista ja taloudellisesti kilpailukykyistä järjestelmää tuoreiden hedelmien ja vihannesten pesuun ja bakterologiseen laadun parantamiseen ilman kemiallisia lisäaineita. Faitech Oy:n yhteistyökumppanilla KRONEN GmbH:lla on hankkeeseen liittyen kehitteillä uuden sukupolven pesukone tuoretuotteille. Lähtökohtana on tehokas maailmanlaajuiset hygieeniset vaatimukset täyttävä pesuprosessi resurssien järkevällä käytöllä. Veden säästäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys pienentävät lisäksi jätteen, päästöjen ja ympäristökuormituksen määrää.  Lue lisää hankkeesta oheisesta lehdistötiedotteesta: PressRelease (pdf)